Contactgegevens

gebouw2

Ambtelijk Secretariaat van de METC

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (Stichting BEBO)

t3_i Telefoon : 0592 405871
Email : info@stbebo.nl
Postadres

Postbus 1004
9400 BA Assen

anonymous anonymous
mw. A. Boer (Annelies) mw. C.M.C.J. Kortstee (Chantal)

Openingstijden

Het kantoor is geopend op werkdagen van 9:00 – 17:00 uur.

Vergadertijden

De METC vergadert in kamers, in principe op de 1e en 3e dinsdagavond van de maand. De vergaderingen vinden plaats in het Wilhelmina Ziekenhuis te Assen, vanaf 20:00 uur. Een compleet overzicht vindt u in het vergaderschema.

METC kamers

prof. dr. J.R.B.J. Brouwers, voorzitter METC en voorzitter kamer B
prof. dr. B. Wilffert, vice voorzitter METC en voorzitter kamer A
dr. A. Wolthuis, vice voorzitter METC en voorzitter kamer C

Bestuur Stichting BEBO

prof. dr. G.H. Koëter, voorzitter
drs. J.N. Jedema, secretaris
drs. G.J. Udding, penningmeester
dr. J.T. Prins, lid

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek