Vergaderschema 2019

Vergaderschema van de METC
De METC vergadert volgens een vaste vergaderprocedure. In de tabel hieronder vindt u het overzicht van de geagendeerde bijeenkomsten in 2019. Kamer A: eerste dinsdag van de maand (indiening op maandag) Kamer B: derde dinsdag van de maand (indiening op maandag) Kamer C: eerste donderdag van de maand (indiening op woensdag) Belangrijk: afwijkende data in verband met feestdagen
DATUM VERGADERING (DINSDAG) INDIENINGSDATUM (MAANDAG)
A – 08 januari 2019 21 december 2018 (vrijdag)
C – 10 januari 2019 21 december 2018 (vrijdag)
B – 22 januari 2019 07 januari 2019
A – 05 februari 2019 21 januari 2019
C – 07 februari 2019 23 januari 2019
B – 19 februari 2019 04 februari 2019
A – 05 maart 2019 18 februari 2019
C – 07 maart 2019 20 februari 2019
B – 19 maart 2019 04 maart 2019
A – 02 april 2019 18 maart 2019
C – 04 april 2019 20 maart 2019
B – 16 april 2019 01 april 2019
C – 02 mei 2019 17 april 2019
A – 07 mei 2019 23 april 2019 (dinsdag)
B – 21 mei 2019 06 mei 2019
A – 04 juni 2019 20 mei 2019
C – 06 juni 2019 22 mei 2019
B – 18 juni 2019 03 juni 2019
A – 02 juli 2019 17 juni 2019
C – 04 juli 2019 19 juni 2019
B – 16 juli 2019 01 juli 2019
C – 01 augustus 2019 17 juli 2019
A – 06 augustus 2019 22 juli 2019
B – 20 augustus 2019 05 augustus 2019
A – 03 september 2019 19 augustus 2019
C – 05 september 2019 21 augustus 2019
B – 17 september 2019 02 september 2019
A – 01 oktober 2019 16 september 2019
C – 03 oktober 2019 19 september 2019
B – 15 oktober 2019 30 september 2019
A – 05 november 2019 21 oktober 2019
C – 07 november 2019 23 oktober 2019
B – 19 november 2019 04 november 2019
A – 03 december 2019 18 november 2019
C – 05 december 2019 20 november 2019
B – 17 december 2019 02 december 2019

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek