Reglement METC van de stichting BEBO

Het REGLEMENT van METC van de Stichting BEBO, versie januari 2015, is goedgekeurd door de CCMO.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat van de METC.

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek