METC Assen

Informatie over de METC Assen

De Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek (Stichting BEBO) heeft de Medisch Ethische ToetsingsCommissie (METC) te Assen opgericht om wetenschappelijk onderzoek te toetsen van farmaceutische industrieën en contract research organisaties (CRO’s), alsmede van onderzoeken en instellingen in de gezondheidszorg.

Deze onderzoeken worden verricht in patiënten en/of gezonde proefpersonen (hierna te noemen proefpersonen) op basis van vrijwillige deelname. De METC van de Stichting BEBO toetst of wetenschappelijke onderzoeksprotocollen betreffende onderzoek met mensen voldoende bescherming bieden aan de proefpersoon, en of zij gestoeld zijn op adequate ethische, statistische/methodologische, juridische en wetenschappelijke gronden.

De METC beschermt de veiligheid, gezondheid, rechten en de privacy van deze proefpersoon met gelijktijdige inachtneming van de vigerende regels en richtlijnen voor wetenschappelijk onderzoek (waaronder ICH, GCP, FDA, WMO), alsmede het belang van het onderzoek. De METC laat zich hierbij leiden door de zorg voor de integriteit en het welzijn van de proefpersoon en is zich bewust van de mogelijke kwetsbaarheid van de proefpersoon. De toetsing van de aangeleverde documenten is onafhankelijk, zorgvuldig en op basis van de vigerende regelgeving.

De werkwijze van de METC is vastgelegd in een zogenaamde Standard Operating Procedure (SOP). Het doel van de SOP is om met het hierin beschrevene en met de benodigde documenten tot een juist oordeel te komen.

Deze SOP betreft alleen zaken die direct met het toetsingsproces samenhangen. Andere zaken zijn in het Reglement van de METC en de Stichtingsakte (statuten) vastgelegd, waaronder de samenstelling van de METC.

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Secured By miniOrange