Tarieven

Tarieven van de METC

Hieronder vindt u een indicatie van de tarieven. Voor gedetailleerde tarief informatie wordt u verzocht contact op te nemen met het ambtelijk secretariaat van de METC

Type beoordeling Tarief indicatie
  • Beoordeling van de onderzoeksdossiers
van € 3.500 tot € 8.600
(excl. BTW)*
van € 700 tot € 2.650
(excl. BTW)*
doorgaans € 325 (excl. BTW)

* De tarieven zijn afhankelijk van de omvang en het type protocol en de fase van het onderzoek.

Annuleringskosten m.i.v. 1 januari 2020:

Met ingang van 1 januari 2020 worden annuleringskosten in rekening gebracht. Dit houdt in dat wanneer er voor een studie een tijdslot op een vergadering is gereserveerd en de studie ingetrokken/geannuleerd wordt op of na de indieningsdatum dan is het volle beoordelingstarief verschuldigd.

Wanneer de studie tot een week voor de indieningsdatum wordt ingetrokken/geannuleerd dan bedraagt het verschuldigde tarief 50% van het beoordelingstarief.

Abonnementstarief voor langlopende studies m.i.v. 1 juli 2019:

De afgelopen jaren heeft Stichting BEBO, naast de beoordeling van veel vroege fase studies, een toename gehad van het aantal langlopende studies.

Langlopende studies brengen meer beoordelingen en administratieve handelingen met zich mee dan kortlopende studies.

Om deze extra werkzaamheden te bekostigen zijn wij genoodzaakt, om net als sommige andere METC’s, een abonnementstarief in te voeren voor studies die een half jaar of langer duren.

Het abonnementstarief betreft een tarief voor de beoordeling van o.a. SUSAR’s, SAE’s, veiligheidsrapportages, voortgangsrapportages en eindrapportages.

Er wordt €250 per half jaar in rekening gebracht met ingang van 1 juli 2019, dit geldt ook voor alle lopende studies die wij reeds in behandeling hebben.

Het eerste factuurmoment vindt plaats op 1 januari 2020. Daarna kan het factuurmoment op elk moment van het jaar plaatsvinden, afhankelijk van de afgiftedatum van de letter of approval (LoA) en blijft verschuldigd totdat aan de METC per e-mail is gemeld dat het onderzoek in Nederland is beëindigd.

De opdrachtgever van een kortlopende studie die binnen een half jaar is beëindigd en afgemeld ontvangt geen abonnementsnota.

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Secured By miniOrange