Vergaderprocedure

De METC vergadert in drie kamers die afwisselend bijeenkomen. De vergaderingen van Kamer A en B vinden plaats op respectievelijk de 1e en 3e dinsdag van de maand vanaf 20.00 uur, in de vergaderzaal van ons kantoor aan de Dr. Nassaulaan in Assen. Kamer C vergadert op de 4e donderdag van de maand in het Medisch Centrum Leeuwarden.

De bevoegdheden en werkwijzen van de kamers zijn identiek. Een door een kamer genomen besluit wordt geacht te zijn genomen door de METC. Een kamer omvat doorgaans 9 tot 11 leden, waarbij alle bij de wet vereiste disciplines vertegenwoordigd zijn.
Indien nodig kunnen extra vergaderingen worden ingelast.

Binnen 48 uur na afloop van de vergadering wordt u via email op de hoogte gesteld of uw onderzoek:

  • een positief oordeel heeft ontvangen
  • negatief beoordeeld is*
  • aangehouden is**

* Uiteraard wordt bij een negatieve beoordeling aan u de redenen van afwijzing van het protocol kenbaar gemaakt.

** Bij aanhouding van het protocol ontvangt u de eventuele vragen en/of het verzoek om aanpassingen. Indien aan de eisen van de METC is voldaan kan het protocol in aanmerking komen voor een tussentijdse goedkeuring.

De METC biedt aan de indiener van het onderzoek de mogelijkheid om in de vergadering gehoord te worden.

Hier vindt u het actuele vergaderschema van de METC.

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Secured By miniOrange