Afronding Onderzoek

Binnen 1 jaar nadat de klinische fase van het onderzoek is afgerond, dient het eindrapport digitaal te worden aangeboden. (En tevens eenmaal op papier voor het archief).

Voor de aanbieding van eindrapporten hoeft geen BEBO specifiek formulier te worden ingevuld/aangeleverd.

Naast het volledige eindrapport dient een uittreksel te worden verstrekt, ter bespreking in de kamer die destijds de eerste beoordeling van het dossier heeft gedaan. Dit digitale uittreksel (van maximaal 20 pagina’s) dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:

  • een overzicht van de studieopzet,
  • beschrijving van eventuele (S)AE’s en SUSAR’s,
  • discussie en conclusies.

Na bespreking in de METC ontvangt de indiener schriftelijk bericht dat het dossier gesloten kan worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het ambtelijk secretariaat.

Stichting Beoordeling Ethiek Biomedisch Onderzoek

Secured By miniOrange