Stichting BEBO

Missie

Wij toetsen medisch-wetenschappelijk onderzoek aan de wettelijke bepalingen, bewaken de kwaliteit van het onderzoek en beoordelen de voorlichting aan de proefpersonen. Hierbij staat de bescherming van proefpersonen voorop.

Visie

We streven naar topkwaliteit binnen korte tijdslijnen en willen erkend worden als een (inter-) nationaal betrouwbaar en gezaghebbend instituut voor het toetsen van biomedisch wetenschappelijk onderzoek bij mensen, conform de modernste wetenschappelijke inzichten en (Europese) wet- en regelgeving.

We zijn een wendbare lerende professionele organisatie, die snel kan inspelen op veranderingen in de maatschappij, zoals nieuwe wetenschappelijke inzichten en/of veranderingen in de wet en regelgeving.

Kernwaarden

  • Betrouwbaar
  • Onafhankelijk
  • Wendbaar
  • Transparant
  • Verbindend

Organogram Stichting BEBO

Samenstelling bestuur en METC leden

De samenstelling van het bestuur en van de METC is gepubliceerd op de website van de CCMO. De verklaring van belangen van onze leden vindt u hier.


Reglement

Bijlage_METC reglement, definitief

De historie van Stichting BEBO

Stichting BEBO 36 jaar

Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

METC Assen