Dear Investigator Letter (DIL)

Wat is de procedure?

Ter completering van het dossier ontvangen wij graag deze informatie digitaal.

De voorzitter van de METC zal van de inhoud kennis nemen.

Het kan voorkomen dat de informatie vragen oproept. In dat geval nemen wij contact met u op.

Wat moet ik indienen?

Een Dear Investigator Letter stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl