Beëindiging onderzoek

Wat is de procedure?

Als de studie is beëindigd volgens protocol, stelt u de METC binnen 90 dagen op de hoogte.

Wat moet ik indienen?

De melding ‘einde onderzoek’ stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief en een B7-formulier, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl

 

METC Assen