Jaarlijkse voortgangsrapportage (APR)

Wat is de procedure?

Eens per jaar stuurt u een voortgangsrapportage. Deze wordt in een METC-vergadering besproken. Hiervan volgt een bevestiging per mail na de vergadering. Er kunnen aanvullende vragen worden gesteld.

Wat moet ik indienen?

Een voortgangsrapportage stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl

Het template van een voortgangsrapportage is te vinden op de website van de CCMO.

Waar moet ik op letten?

De voortgangsrapportage moet gedateerd en getekend zijn.