Opschorting onderzoek

Wat is de procedure?

Soms zijn er tijdens het wetenschappelijk onderzoek gegronde redenen om aan te nemen dat voortzetting zou leiden tot onaanvaardbare risico’s voor de proefpersoon. In dat geval moet de verrichter het onderzoek opschorten tot een nader positief oordeel is verkregen.

De opschorting van het onderzoek moet, onder opgave van reden, onmiddellijk gemeld worden als het de veiligheid van de proefpersoon betreft. In alle andere gevallen geldt een meldingstermijn van maximaal 15 dagen.

Wat moet ik indienen?

De melding ‘opschorting onderzoek’ stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief en B5-formulier, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl