Startdatum

Wat is de procedure?

U stelt onze METC op de hoogte van de definitieve startdatum van het onderzoek. Dit is de datum waarop de eerste proefpersoon het toestemmingsformulier ondertekent.

De start van een onderzoek moet plaatsvinden binnen de geldigheidstermijn van het positieve oordeel. Deze termijn staat vermeld in de Letter of Approval. Mocht de termijn verstrijken, stuur dan tijdig een gemotiveerd verzoek om de geldigheid van het besluit te verlengen.

Wij verwerken de definitieve startdatum in ToetsingOnline.

Wat moet ik indienen?

De melding ‘start studie’ stuurt u via de mail met eventuele bijlage(s) naar info@stbebo.nl