Indiening op CD-rom afgeschaft

Graag ontvangen wij indieningen van u digitaal via eigen portaal of medium naar keuze, via de mail in bijlage(s): info@stbebo.nl of op een USB per post. Door het thuiswerken en het ontbreken van een CD-lader in onze computers hebben wij besloten indieningen op een CD-rom niet meer aan te nemen. Wij verzoeken u om een van bovenstaande manieren van indienen te kiezen.