Nieuw onderzoek

Aanmelden en indienen nieuw WMO plichtig onderzoek

U wilt een nieuwe studie aanmelden ter beoordeling door de METC van de stichting BEBO.

Wat is de procedure?

De procedure verloopt in drie stappen:

Aanmelden en indienen onderzoek

Voor deze onderzoeken dient u een plek te reserveren voor één van onze vergaderingen. U neemt contact (telefonisch/mail) op met het bedrijfsbureau om in overleg een datum voor bespreking in de vergadering vast te stellen. Gelijktijdig stuurt u ons een synopsis. Het onderzoek dient 3 weken voor de vergadering te worden ingediend, zie hiervoor ons vergaderschema.

Beoordeling

Na de METC vergadering ontvangt u van ons de brief met bevindingen binnen ongeveer 5 werkdagen. Na afloop van de vergadering wordt u via de e-mail op de hoogte gebracht van de door de METC gestelde eisen.
We zien deze aanpassingen graag met een herindiening tegemoet.

Afronding

Bij een positief besluit ontvangt u daarvan bericht per e-mail en gaan wij over tot het opstellen van een Letter of Approval.

Mocht door omstandigheden de opgegeven tijdslijn niet gehaald kunnen worden dan zal contact met u worden opgenomen worden om af te stemmen met welke tijdslimiet wij van uw kant rekening dienen te houden.

Indiening

Voor het indienen volgt u de drie onderstaande stappen:

1. Hoe dien ik in?

Het onderzoeksdossier, inclusief aanbiedingsbrief, ontvangen wij graag op één van de onderstaande manieren, van u:

 • digitaal via eigen portaal of medium naar keuze
 • via de mail in bijlage(s): info@stbebo.nl

De bestanden mogen samen in één map/zipfile maar u wordt verzocht géén submappen aan te maken. Het is niet toegestaan beveiligde (PDF)bestanden in te dienen, ook niet wanneer het wachtwoord separaat wordt vermeld.

Vanwege de veiligheid van uw documenten wordt aangeraden om een veilige manier van gegevensoverdracht te kiezen. Het sturen van documenten middels een door u gekozen medium is altijd op eigen verantwoordelijkheid.

2. Wat dien ik in?

Stichting  BEBO een eigen aanbiedingsbrief. U wordt verzocht deze brief te gebruiken. 

 • Het onderzoek moet volgens het Standaard onderzoeksdossier ingedeeld zijn (zie hiervoor pagina ‘Standaardonderzoeksdossier’ van de CCMO website).

Waar moet ik op letten?

Waar moeten de ingediende documenten aan voldoen?

Niet inhoudelijk

 • Bestandsnaam in het Engels en volgens de template aanbiedingsbrief.
 • Lengte bestandsnamen zo kort mogelijk (gebruik afkortingen) en volgens de template aanbiedingsbrief.
 • Versie vermelden in bestandnaam en in tabel.
 • Datumnotatie: ddMmmjj (bijvoorbeeld 01Jan20) vermelden in bestandsnaam en in de tabel.
 • Alle documenten los indienen (géén bulk bestanden).

Inhoudelijk

 • ICF volgens CCMO template (verplicht) en paragraaf 10 ongewijzigd laten.
 • CV’s: graag een recent CV inclusief datum en BIG-registratie toevoegen.
 • Draft contract? Getekend contract moet vóór aanvang start studie ingediend zijn. In de aanbiedingsbrief verklaart u dat het getekende contract niet afwijkt van het goedgekeurde draft contract met betrekking tot ‘publication’ en ‘termination’ bepalingen.
 • De herindiening dient voorzien te zijn van een aanbiedingsbrief.

METC Assen