niet-WMO

U wilt uw onderzoek laten toetsen aan de WMO met het verzoek tot het afgeven van een niet-WMO verklaring.

Wat is de procedure?

U dient het dossier digitaal in. Onze METC toetst vervolgens of het onderzoek WMO-plichtig is of niet. De toetsing zal in principe binnen 10 werkdagen zijn afgerond. Mocht er besloten worden tot agendering in een vergadering, dan zal de besluitvorming meer tijd in beslag kunnen nemen.

Als wij hebben geconstateerd dat het onderzoek niet onder de WMO valt, ontvangt u een verklaring dat het onderzoek niet-WMO plichtig is (mogelijk is andere wetgeving dan wel van toepassing). Deze verklaring ontvangt u van ons binnen 10 werkdagen. Hier zijn kosten aan verbonden (zie onze tarieven pagina: https://stbebo.nl/nl/stichting-bebo/algemeen/tarieven/). Na de afgifte van deze verklaring hoeft u bij ons niets meer in te dienen m.b.t. de studie. De studie valt namelijk niet meer onder de reikwijdte van de METC.

Onze METC zal het verzoek in principe niet inhoudelijk beoordelen. Echter kan het voorkomen dat het verzoek vragen oproept. Ook kan het gebeuren dat de studie wel WMO-plichtig is. In die gevallen zullen wij met u contact opnemen.

Wat moet ik indienen?

Het verzoek dient u in met tenminste een officiële aanbiedingsbrief (met daarin de studiecode (NL-code is niet van toepassing), naam van de organisatie en factuurgegevens), protocol en ICF, inclusief alle overige patiënten informatie (bijv. vragenlijsten). Indien van toepassing stuurt u een referentieprotocol mee dat de standaardzorg omschrijft. Het is vooral van belang dat wij kunnen beoordelen wat de belasting van de proefpersoon is (bovenop de standaardzorg). Mochten daarvoor overige documenten nodig zijn, dan ontvangen wij deze graag.

De indiening ontvangen wij van u:

  • digitaal via eigen portaal of medium naar keuze
  • via de mail in bijlage(s): info@stbebo.nl

Waar moet ik op letten?

Onderzoek valt onder de WMO als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet:

  1.  Er is sprake van medisch wetenschappelijk onderzoek én
  2.  Personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd.

Meer uitleg wanneer onderzoek WMO-plichtig is vindt u op de website van de CCMO via de link: Uw onderzoek: WMO-plichtig of niet?

METC Assen