Tarieven

De METC van de stichting BEBO maakt onderscheid in complexiteit van de ingediende protocollen. Hiervoor gelden verschillende beoordelingstarieven. Dit is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Type Complexiteit
A
  • Afgifte niet-WMO-verklaring (bij beoordeling wel of niet WMO-plichtig)
B
  • Onderzoek met een reeds geregistreerd geneesmiddel
  • Onderzoek met een niet geregistreerd onderzoeksmiddel dat eerder is beoordeeld door de METC van de Stichting BEBO
C
  • Onderzoek met een nog niet geregistreerd onderzoeksmiddel dat nog niet eerder is beoordeeld door de METC van de Stichting BEBO
  • Algemeen experimenteel onderzoek, ook met andere middelen dan geneesmiddelen (b.v. voedingsadditieven)
D
  • Een combinatie van 3 of meer C-onderzoeken in één protocol
  • First in Human (FIH) studies met biologicals
Type beoordeling Tarief excl. BTW
A tarief niet-WMO studies € 500,-*
A tarief niet-WMO studies in vergadering € 1.000,-*
B tarief € 5.400,-*
C tarief € 7.200,-*
D tarief € 8.800,-*
Beoordeling van substantiële amendementen door de voorzitter (en <2 leden) € 400,-
Beoordeling van substantiële amendementen door de voorzitter (en >2 leden) € 800,-
Beoordeling van substantiële amendementen in een vergadering € 2.700,-
Halfjaarlijks abonnementstarief € 250,-
*Dit is een tarief indicatie, de tarieven zijn afhankelijk van de omvang en het type protocol
en de fase van het onderzoek.

Annuleringskosten

Wanneer er voor een studie een tijdslot op een vergadering is gereserveerd en de studie wordt op of na de indieningsdatum verplaatst/geannuleerd dan bent u ons het volledige beoordelingstarief verschuldigd.

Wanneer de studie tot 7 dagen voor de indieningsdatum wordt verplaatst/geannuleerd bent u ons 50% van het beoordelingstarief verschuldigd.

Abonnementstarief voor langlopende studies

Het abonnementstarief betreft een vergoeding voor de beheerkosten van het dossier (hieronder vallen bijvoorbeeld niet-substantiële amendementen, archiveren en waar nodig beoordelen van SUSAR’s, SAE’s, veiligheidsrapportages, voortgangsrapportages en eindrapportages). Dit is van toepassing op studies die een half jaar of langer duren.

Voor langlopende studies brengen wij € 250,- per half jaar in rekening (nota volgt per half jaar achteraf).

De startdatum voor het tarief is de datum van de goedkeuring van de studie. Het abonnementstarief is verschuldigd totdat ons is gemeld dat het onderzoek in Nederland is geëindigd.

Voor studies die binnen het half jaar zijn afgemeld ontvangt u geen abonnementsnota meer.

METC Assen