Tarieven

Op 31 januari 2022 is de clinical trial regulation (CTR) in werking getreden, sinds dat moment volgt de Stichting BEBO de tarieven van de CTR. De minister van VWS heeft de tarieven vastgesteld voor de medisch-ethische beoordeling in Nederland en kan de tarieven jaarlijks aanpassen.  

Alle hieronder vermelde tarieven zijn exclusief BTW. 

CTR indieningen

De geldende tarieven vindt u hier op de website van de CCMO onder ‘Tarieven 2023: beoordeling geneesmiddelenonderzoek (CTR)’. Alle indieningen die vallen onder de CTR worden gefactureerd via de CCMO. 

IVDR indieningen

De geldende tarieven vindt u hier op de website van de CCMO onder ‘Tarieven 2023: beoordeling medische hulpmiddelen (MDR) en medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek (IVDR)’.  De facturatie loopt via de Stichting BEBO.

Let op! De Stichting BEBO beoordeelt géén MDR onderzoek.

Overig WMO-plichtig onderzoek

Om het overzichtelijk te houden hebben wij hiervoor geen losse tarieven opgesteld. Voor overig WMO-plichtig onderzoek hanteren wij het CTR-tarief voor deel 1 waarbij Nederland betrokken lidstaat is, plus het bedrag voor de beoordeling van deel 2. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen commercieel en niet-commercieel onderzoek.

Annuleringskosten overig WMO-plichtig onderzoek

Wanneer er voor een studie een tijdslot op een vergadering is gereserveerd en de studie wordt op of na de indieningsdatum verplaatst/geannuleerd dan bent u ons het volledige beoordelingstarief verschuldigd.

Wanneer de studie 7 dagen of later voor de indieningsdatum wordt verplaatst/geannuleerd bent u ons 50% van het beoordelingstarief verschuldigd.

Amendementen

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen amendementen van studies onder de CTR, clinical trial directive (CTD) of overig WMO-onderzoek. Er zijn drie categorieën amendementen, deel I, deel II of deel I en II. Welke documenten onder deel I vallen en welke onder deel II wordt hier duidelijk gemaakt (Deel I: sectie B-J; Deel II: sectie K-S). De tarieven staan vermeld op de site van de CCMO.

Niet-WMO verklaring

Het tarief voor een niet-WMO verklaring is € 500,- Tenzij de beoordeling erg complex is en het in een vergadering zal moeten worden beoordeeld, het tarief is dan € 1000,-

METC Assen