Tarieven

Op 31 januari 2022 is de CTR in werking getreden. De minister van VWS heeft de tarieven vastgesteld voor de medisch-ethische beoordeling in Nederland van onderzoek onder de EU-verordening voor geneesmiddelenonderzoek.

Deze tarieven vindt u hier op de website van de CCMO.  De Stichting BEBO hanteert deze tarieven voor initiële indieningen en amendementen van CTR onderzoek, overig WMO-plichtig onderzoek en amendementen van CTD studies.

Wanneer een studie via de ECTR (CCMO) wordt ingediend loopt de facturatie via de CCMO. 

Het ministerie van VWS kan de tarieven jaarlijks aanpassen.

Amendementen

Waar in 2022 nog een onderscheid werd gemaakt tussen een “klein” en “groot” amendement is dit voor 2023 verdwenen. Het gaat nu om het type document volgens de ECTR. Welke documenten onder deel 1 vallen en welke onder deel 2 wordt hier duidelijk gemaakt (Deel I: sectie B-J; Deel II: sectie K-S).

De Stichting BEBO heeft ervoor gekozen om, net als in 2022, de tarieven gelijk te stellen aan de CTR tarieven zoals vermeld op de site van de CCMO. Dit geldt ook voor indieningen van lopende studies, bijv. wanneer sprake is van een amendement. Onderscheid tussen een indiening onder de CTR, CTD of overig WMO-onderzoek wordt hierin niet gemaakt.

De tarieven zijn exclusief BTW. 

Annuleringskosten

Wanneer er voor een studie een tijdslot op een vergadering is gereserveerd en de studie wordt op of na de indieningsdatum verplaatst/geannuleerd dan bent u ons het volledige beoordelingstarief verschuldigd.

Wanneer de studie 7 dagen of later voor de indieningsdatum wordt verplaatst/geannuleerd bent u ons 50% van het beoordelingstarief verschuldigd.

De annuleringskosten zijn van toepassing op overig niet WMO-plichtig onderzoek.

Niet-WMO verklaring

Het tarief voor een niet-WMO verklaring is € 500,-

We kunnen besluiten het dossier in een vergadering te bespreken. Het tarief is dan € 1000,-

De tarieven zijn exclusief BTW.

METC Assen