Eindrapport (CSR)

Wat is de procedure?

Binnen 1 jaar nadat de klinische fase van het onderzoek is afgerond, stuurt u het eindrapport. Dit kan een wetenschappelijke publicatie zijn of een samenvatting van een eindrapport. Het eindrapport wordt in een METC-vergadering besproken. Hierna volgt een laatste Letter of Approval, waarmee de studie is afgesloten.

Wat moet ik indienen?

Het eindrapport stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl. De originele, getekende aanbiedingsbrief stuurt u ook per post naar ons op.