Protocol deviaties

Wat is de procedure?

Als er sprake is van een ernstige protocol deviatie, dan informeert u onze METC zo spoedig mogelijk. U vermeldt daarbij welke acties zijn/worden ondernomen om deze deviatie in de toekomst te voorkomen. Overige deviaties mogen in een periodiek overzicht worden aangeleverd.
Deviaties worden aan de voorzitter van de METC ter kennisgeving aangeboden. Het kan voorkomen dat deviaties vragen oproepen. In dat geval nemen wij contact met u op.

Wat moet ik indienen?

Een protocol deviatie stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl

Waar moet ik op letten?

Een periodiek overzicht van deviaties mag samen met de voortgangsrapportage (APR) worden aangeboden.