Vroegtijdige beëindiging onderzoek

Wat is de procedure?

Als de studie eerder is beëindigd dan in het protocol is voorzien, stelt u de METC binnen 15 dagen op de hoogte van deze datum, onder opgave van reden.

Wat moet ik indienen?

De melding ‘vroegtijdige beëindiging’ stuurt u, voorzien van een aanbiedingsbrief en een B7-formulier, via de mail in bijlage(s) naar info@stbebo.nl