Nieuw onderzoek

Aanmelden en indienen nieuwe WMO plichtig onderzoek

U wilt een nieuwe studie aanmelden ter beoordeling door de METC van de stichting BEBO.

Wat is de procedure?

De procedure verloopt in drie stappen:

Indiening

U dient het onderzoeksdossier digitaal 11 werkdagen (2 weken) voorafgaand aan de vergadering in. Nadat de documenten zijn ingediend controleert het bedrijfsbureau de ingezonden stukken op volledigheid aan de hand van de CCMO structuur. In de week voor de vergadering ontvangt u van ons eventuele preadviesvragen. Omwille van een snelle beoordeling ontvangen wij uw antwoorden bij voorkeur nog voor de vergadering.

Beoordeling

Binnen twee à drie werkdagen na de METC vergadering ontvangt u van ons de brief met bevindingen. Na de bespreking in de METC vergadering wordt u voor fase I en II onderzoek doorgaans binnen 2 werkdagen en voor Fase III binnen 5 werkdagen na afloop van de vergadering via e-mail op de hoogte gesteld van de door de METC gestelde eisen. We zien deze aanpassingen graag met een herindiening tegemoet.

Afronding

Bij een positief besluit ontvangt u daarvan bericht per e-mail en gaan wij over tot het opstellen van een Letter of Approval.

Mocht door omstandigheden de opgegeven tijdslijn niet gehaald kunnen worden dan zal contact met u worden opgenomen worden om af te stemmen met welke tijdslimiet wij van u kant rekening dienen te houden.

Wat moet ik indienen?

Voor het indienen volgt u de drie onderstaande stappen:

1. Aanmelden

U neemt telefonisch contact op met het bedrijfsbureau om in overleg een datum voor bespreking in de vergadering vast te stellen. Gelijktijdig stuurt u ons een synopsis van de studie.

2. Hoe dien ik in?

De originele, getekende aanbiedingsbrief stuurt u per post naar ons op. Het onderzoeksdossier ontvangen wij van u:

 • digitaal via eigen portaal of medium naar keuze
 • via de mail in bijlage(s): info@stbebo.nl
 • op USB per post

De bestanden mogen samen in één map/zipfile maar u wordt verzocht géén submappen aan te maken. Het is niet toegestaan beveiligde (PDF)bestanden in te dienen, ook niet wanneer het wachtwoord separaat wordt vermeld.

Vanwege de veiligheid van uw documenten wordt aangeraden om een veilige manier van gegevensoverdracht te kiezen. Het sturen van documenten middels een door u gekozen medium is altijd op eigen verantwoordelijkheid.

3. Wat dien ik in?

Sinds oktober 2020 hanteert de BEBO een eigen aanbiedingsbrief. U wordt vanaf heden verzocht deze brief te gebruiken. Ook het bijbehorende overzicht met beschrijving van de ingediende documenten dient aan onze nieuw gestelde eisen te voldoen.

 • Het onderzoek moet volgens het Standaard onderzoeksdossier ingedeeld zijn (zie hiervoor pagina ‘Standaardonderzoeksdossier’ van de CCMO website).

Waar moet ik op letten?

Waar moeten de ingediende documenten aan voldoen?

Niet inhoudelijk

 • Bestandsnaam in het Engels en volgens de template aanbiedingsbrief.
 • Lengte bestandsnamen zo kort mogelijk (gebruik afkortingen) en volgens de template aanbiedingsbrief.
 • Versie vermelden in bestandnaam en in tabel.
 • Datumnotatie: ddMmmjj (bijvoorbeeld 01Jan20) vermelden in bestandsnaam en in de tabel.
 • Alle documenten los indienen (géén bulk bestanden).

Inhoudelijk

 • ICF volgens CCMO template (verplicht) en paragraaf 10 ongewijzigd laten.
 • CV’s: niet ouder dan 1 jaar, gedateerd en ondertekend.
 • Draft contract? Getekend contract moet vóór aanvang start studie ingediend zijn. In de aanbiedingsbrief verklaart u dat het getekende contract niet afwijkt van het goedgekeurde draft contract met betrekking tot ‘publication’ en ‘termination’ bepalingen.
 • De herindiening dient voorzien te zijn van een aanbiedingsbrief (nazending per post).

Een overzicht met de voorwaarden/eisen aan het onderzoeksdossier is hier gepubliceerd. 

METC Assen